INDU-FLOOR-IB 1240

پرايمر مناسب سطوح بتنی آلوده

رزین اپوکسـی 2 جزئی عاری از حلال مقاوم در برابر رطوبت و ســازگار با رطوبت است. از مهم ترين ويژگی های اين ماده آب دوست ( Hydrophilic ) بودن می باشد. قابل اعمال پس از بتن ريزی بر روی بتن سبز و همچنين قادر به جایگزینی با آب در منافذ بتن به دلیل دانسیته بالا و جلوگیری از بالا آمدن روغن و سایر ترکیبات شیمیایی موجود در بتن می باشد. قابل اســتفاده به عنوان بخار بند ( Vapour Barrier ) در جهت منفی و زمینه ای مناسـب برای اعمال لایه های بعدی سيستم پوششی و ايجاد لايه ای کاملا محافظ بر روی سطوح بتنی مرطوب است

محدوده کاربرد

  •  به عنوان پرايمر پوشش های پليمری و بتنی
  •  قابل استفاده در روسازی و زيرسازی
  •  دال های بتنی و سيمانی در معرض فشار منفی
  •  سطوح بتنی آغشته به روغن و دارای رطوبت در حال افزایش

اطلاعات فني

پایه

رزين اپوکسی 2 جزئی

رنگ

خاکستری روشن

دانسيته

gr/cm3 1.85

نسبت اختلاط وزنی

12 : 100

زمان ماندگاری پس از اختلاط در 23 درجه

60 دقيقه

دمای اعمال

35- تا °10 سانتيگراد

خشک شدن کامل

7 روز

قابليت تردد

12 ساعت

مقاومت فشاری

N/mm2 80

مقاومت در برابر شيميايی و قليايی

13 = PH

ميزان عبور بخار آب

gr/m2.h 0.6

انبارش

12 ماه

بسته بندی

15 کیلوگرمی


تصوير اجرايي