معرفی شرکت نوین پوشش آیبک

زمينه فعاليت اين شرکت مشاوره، تأمين مواد و اجرای مهندسی عمليات سيستم­های آب­بندی سازه­های بتنی و فلزی، سيستم­های تخصصی ترميم بتن، واتراستاپ هيدروفيل لاستيکی، افزودنی­های بتن، الياف­های تقويتی بتن، انواع اسپيسرها و ميان بولت­ها، عايق های ضدخوردگی، درزگيرها ( ماستيک­های گرم اجرا و سرد اجرا )، کفپوش­های سخت پليمری و پايه معدنی، چسب کاشی، رنگ­های صنعتی و ساختمانی، پوشش­های خطوط لوله، پوشش­ها دريايی و کليه موارد مرتبط با پوشش های نوين می­باشد.