REMICRETE - G 650

افزودنی فوق روان کننده و ديرگير کننده با کارايی بالا بتن

پايهREMICRETE-G650ترکیبی از پلی کربوکسيلات و پلیمرهای سنتتیک غير قابل اشتعال و غير سمی می­باشد که برای ساخت بتن بسـیار روان با حفظ اسلامپ فرموله شده است. هنگامی که این افزودنی به مخلوط بتن اضافه می­شود بر روی ذرات سیمان جذب شده و با ایجاد خاصیت دافعه بسیار شدید منجر به کاهـش مقـدار آب مـورد نیاز مخلـوط بتـن می­گردد. بدین ترتیب مقاومت اولیه و نهایی بتن افزایش یافـته و خواص فیزیـکی و مکانيکی آن بهبـود می­یابد. این ماده با ایجاد تعویق در زمان گیـرش، باعث حفظ اسـلامپ شده و حمل بتن در فواصـل طولانی را ممکن می­سـازد. اين افــزودنی می­بايست به آب اختلاط و يا مستقيما به بتن اضافه شود.

محدوده کاربرد

  • بتن خود متراکم
  • بتن ساخته شده با قالب لغزان
  • بتن آماده در جاهايی که نياز به حمل آن در فواصل طولانی است.
  •  بتن ريزی در هوای گرم
  • بتن ريزی­های حجيم، دال ها، پل­ها و تونل­ها
  • بتن با مقاومت بالا در جاهايی که بتن با کارايی بالا، تراکم آسان و رسيدن به سطح تمام شده مناسب مورد نياز باشد.
  • بتن­های دارای پوزولان و افزودنی­های معدنی

اطلاعات فنی

پايه

پلی کربوکسيلات و پلیمرهای سنتتیک

حالت فيزيکی

مايع

رنگ

قهوه ای تيره

دانسيته

gr/cm31.2

ميزان مصرف

0.6 الی 2.5 درصد وزن سيمان

ميزان کاهش آب

40 درصد

سازگاری

با تمام تيپ­های سيمان پرتلند و افزودنی­ها

بسته بندی

گالن 20 ليتری

انبارش

12 ماه در 5 تا 35 درجه سانتی گراد

تصوير اجرايی